รู้ไว้อุ่นใจ ไฟเตือนสถานะบนหน้าปัดรถยนต์

รถยนต์หนึ่งคันประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนนับหมื่นชิ้นซึ่งทำงานร่วมกัน เมื่อมีชิ้นส่วนใดที่ทำงานผิดปกติ ไฟแจ้งเตือนสถานะบนหน้าปัดรถของคุณจะแสดงขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ 


สอบถามเพิ่มเติม